Aydo

Wat is de AyDo™ Technologie?

 

Het is een revolutionaire technologie, op natuurlijk bronwater gebaseerd, gecreëerd en ontwikkeld door Ayhan Doyuk die weet dat water de beste universele vloeistof is en de basis van alle leven. We refereren hier naar water in zijn oorspronkelijk concept… puur, vol van energie, in totale balans om het leven te behouden, een perfecte vloeibare oplossing in staat om combinaties te maken in absolute harmonie. We spreken hier over ‘echt’ water. Het door het technologieproces bekomen AyDoTM Water maakt het mogelijk de originele balans van het leven te restaureren daar waar het eens verloren is gegaan, zowel fysisch als energetisch..

Vandaag en na vele jaren van onderzoek en ontwikkeling met de AyDo™ technologie hebben we een nieuwe droom bereikt, die de planeet een kans geeft op nieuw leven en regeneratie.


 

Voor meer informatie omtrent deze technologie, bezoek:

www.aydosolutions.com

Wat is AyDo™ Water?

 

 

Het is water van de allerbeste kwaliteit. Daar het alle noodzakelijke elementen bevat om het menselijk lichaam te voeden. Vrij van zware metalen, organische en anorganische vervuilingen, en daarbovenop met de gepaste vitale energielading op een ongekend niveau bevattend, kan het hier met geen enkel ander drinkbaar water vergeleken worden.

Dit is geobserveerd en gemeten door middel van verschillende methodes: via de Bovis Schaal samen met de Lecher Antenne en andere meetinstrumenten; met een elektronische microscoop de perfecte kristallisatievormen observerend; met de GDV techniek van Dr. Konstantin Korotkov; met een Darkfield microscoop.

 

Het belang van water in ons menselijk lichaam?

 

Ons lichaam bestaat uit een belangrijke hoeveelheid water.In optimale omstandigheden bevat ons menselijk brein 
ongeveer 87% water, magerspierweefsel ongeveer 75%, bloed 95%, lichaamsvet 14% en onze beenderstructuur 22%. Onze huid bestaat ook uit een niet te verwaarlozenhoeveelheid water. Dit leert ons dat we voor ongeveer voor 70%-75% uit water zijn samengesteld.

Als we de cijfers boven begrijpen, in hun diepste betekenis, zouden we moeten realiseren dat de kwaliteit van ons 
drinkwater een vitale rol speelt in het perfect functioneren van ons totaal lichaam, in het bijzonder het functioneren
van ons brein en de epifyse, die een zeer belangrijke rol speelt in het relevant proces van verjonging en veroudering
van onze cellenOns lichaamswater heeft ook een cruciale rol in het verwijderen van metabolisch afval en giftige stoffen geproduceerd door onze cellen.


Maar het fysiek lichaam is eigenlijk water en materie. Materie wordt samengehouden met energie en is in eenheid
ermee. Dat betekent eigenlijk dat het water dat ons lichaam bevat eigenlijk energie is.

En juist deze energie wisselt informatie uit naar en vanuit de materie die het omvat. Daarom is de energielading
in ons lichaam, die gemobiliseerd is, zowel binnenin als met wat wordt uitgewisseld met de buitenwereld, zeer
nauw gerelateerd met de energie die het water in ons lichaam bevat. Daarom is het ook van cruciaal belang
dat het water dat we dagelijks consumeren van optimale kwaliteit is en over een optimale mogelijkheid beschikt om
energie op te slaan en uit te wisselen. Niet alle waters zijn van dezelfde kwaliteit.


Dit hoog waterpercentage in ons lichaam moet dan ook over een specifieke kwaliteit en hoeveelheid energie
beschikken om ons leven in stand te houden en om alle organen perfect te laten functioneren. Dit betekent dat
als het water dat we consumeren niet over deze condities beschikt, het niet het juiste water is dat ons lichaam nodig
heeftOns lichaam heeft nood aan ‘echt’ water en niet alleen aan een heldere vloeistof, zoals wij die vandaag kennen.

Wat AyDoTM Water te bieden heeft is:

De beste waterkwaliteit met ongelimiteerde energie.

De huidige waterkwaliteit op onze planeet

Alle afval dat we tot op vandaag hebben gedumpt op onze aarde heeft onze waterlagen heel sterk besmet en vervuild, speciaal diegene die onze steden moeten voorzien van drinkwater. De dag vandaag om de mogelijkheden om de drinkbaarheid van water te verzekeren worden allerlei fysieke en chemische methodes aangewend die alleen een transparante substantie opleveren die lijkt op een ‘heldere vloeistof’ die we’ water’ noemen, maar die nog steeds ziekteverwekkers bevat en smakeloos is. In deze heldere vloeistof is leven en energie compleet afwezig.
Van de ander zijde zijn ook onze natuurlijke waterbronnen op aarde, door industrialisatie en commercialisatie van water, onderwerp geworden van een andere vorm van manipulatie, die maakt dat deze natuurlijke waterbronnen niet langer de energie en levenswaarden bezitten die ze moeten hebben om ons lichaam in balans te brengen en te houden.

Waterbronnen en gletsjers, zoals die uit het Himalaya gebergte, dat water voortbrengt van welke de smaak en samenstelling  zeer gelijklopend is als dat van AyDo™ Water, zijn steeds bekend geweest voor hun waarden voor de ‘wellness’ en de gezondheid van de mens. Maar ook deze zijn aangetast door ‘de hand van de mens’. Deze bronnen zijn verdwenen door verwoesting van wouden, veranderingen in de topografie van de planeet of veranderd door het ritme van de natuur en de vervuiling.


Wat is de origine van AyDo™ Water ?

Dit water in zijn originele vorm is geproduceerd via de AyDo™ technologie, gecreëerd door Ayhan Doyuk, gedurende jaren van onderzoek en ontwikkeling.

Het proces omvat mechanische, fysische en energetische behandelingen, functionerend als een harmonische kwantum energie eenheid, perfect gebalanceerd, dat maakt dat deze revolutionaire technologie, slechts een stap verwijderd is van de toekomst naar ons dagelijks leven.

Hoe kunnen we AyDo™ Water definiëren?

 

 

Algemeen kunnen we het definiëren als een extraordinair super-geënergetiseerd water, met de nodige elementen om de correcte pH-waarde en de nodige voedingswaarden bevattend om het lichaam te voorzien van de nodige capaciteiten, voor het in stand houden van de balans aangaande metabolische processen en het goed functioneren van alle organen. .

AyDo™ Water „Life Drop” is een uitzonderlijk natuurlijk element in holistische relatie met het algemeen welzijn van het menselijk lichaam. Zijn moleculaire structuur en zijn prestatie in elke cel is op het niveau van kwantummaterie.

Hoe werkt AyDo™ Water en het menselijk lichaam op elkaar in?

Het dichtst bij de mens staat zijn eigen fysieke lichaam. Dit lichaam is een waterige materie omdat het ongeveer 70% bestaat uit dit component.

Omdat dit element “water”, waarmee het menselijk lichaam een synergetisch en afhankelijke interactie onderhoud,  is het gebied daar waar AyDoTM Water hoofdzakelijk op inwerkt, zowel bij dier als mens, het fysieke lichaam. Het AyDoTM Water  draagt bij tot het verbeteren, balanceren en optimaliseren van alle fysische condities.
Deze synergie tussen water en lichaam is gebaseerd op de kwaliteit van het water.

Voor wij van energetische eenheid kunnen spreken, moet het water over een vitaliteit en een uitzonderlijke kwaliteit beschikken om een toestand van optimale affiniteit te bereiken met het menselijk lichaam. Als dit niet het geval is en het water is niet meer dan een transparante vloeistof zonder enige voedingswaarde en beduidend energieniveau, dan zal juist het omgekeerde gebeuren: entropie … wat destructie of verlies van energie betekent.

Dit betekent dat water, zijnde het grootste element in de samenstelling van het menselijk lichaam, zijn kwaliteit bepaalt betreffende de staat van orde en balans op fysiek en energetisch niveau, of anders gezegd, de staat van anarchistische structuur.

Water als een ontvanger en geleider van informatie.

 

In een interessante toenadering om de rol van het water te begrijpen, betreffende zijn capaciteit om informatie op te slagen en te geleiden zijn er vele studies gedaan over het meten van het energieniveau van water.

Verschillende patronen van kristallisatie zijn opgemeten gedurende verschillende experimenten, gebruik makend van verschillende soorten water, inclusief het AyDo™ Water. Uit deze experimenten zijn verschillende documenten, zoals foto’s, genomen op verschillende manieren. Belangrijk is te weten dat uit al deze experimenten is gebleken dat water in perfecte staat van balans en energie, perfecte patronen van kristallisatie en orde vertonen. Daartegenover staat als contrast dat, gerevitaliseerd water, nochtans doorzichtig maar nog steeds vervuild en verzadigd met chemicaliën die werden gebruikt ter zuivering, chaotische, ongeordende beelden van kristallisatiepatronen vertonen, zonder enig teken van leven of energie. 

De ongelofelijke schoonheid van kristallisatiepatronen van AyDo™ Water, zijn uitstekende geometrische vormen en reflecties van licht, geproduceerd door de kristallisatie, of de tekenen van reflecties van energie genomen met de Kirlian camera, herinneren aan de onmetelijke diepte van het universum, zo onmeetbaar en zo vol van leven, zo onderkend en ongekend, maar tegelijkertijd, echt en bestaand. Dat is wat AyDo™ Water is.

FOTO’S GENOMEN MET DE KIRLIAN CAMERA

Bronwater gemengd met AyDo™ Water Leiding Water  Leiding water gemengd met AyDo™ Water

 

De drie foto’s onderaan van het AyDoTM Water werden genomen met een Kirlian camera. Ze tonen de bio-energetische patronen alsook de kristallisatievormen.

 


Water en Evenwicht- Voordelen

 

Als we ons konden realiseren dat het belangrijkste element dat het verschil tussen balans (gezondheid) en onbalans (ziekte) van een fysiek lichaam wordt gemaakt door de kwaliteit of conditie van ons innerlijk water, binnen en buiten zijn cellen, dan zouden wij meer aandacht schenken aan dit aspect.

Juist zoals het in de natuur zich voordoet ,dat de accumulatie of opeenstapeling van toxines en verontreinigende stoffen die elke dag in het water terechtkomen, die elke dag de kwaliteit en de capaciteit vernietigt om het leven te onderhouden, zo gebeurt juist hetzelfde in het menselijk lichaam.
Wanneer het interne water, binnen en buiten de cellen, met enorme hoeveelheden verontreinigende stoffen wordt geladen, kan de cellulaire osmotische uitwisseling niet op de juiste manier plaatsvinden en zijn daarom de noodzakelijke voorwaarden voor het juist functioneren van de organen, alsook voor het plaatsvinden van de juiste nauwkeurige metabolische processen afwezig. Zo zullen alle systemen één voor één instorten totdat de algemene achteruitgang en het verouderingsproces in een hogere versnelling komt.

Voordelen van AyDo™ Water

 

 

 

- voorziet het lichaam van voldoende vocht en bevordert het bloedtransport

 

- verhoogt de zuurstofvoorziening in de cellen

 

- verhoogt het energieniveau en houdt dit stabiel

 

- verbetert de productie van sterkere en gezondere nieuwe cellen

 

- helpt de pH-waarde te balanceren en te behouden

 

- bevordert het afvoeren van toxines opgeslagen in de cellen alsook het metabolisch afval

 

- in het algemeen wordt het juiste functioneren van alle organen bevorderd.

 

- bevordert de juiste osmotische uitwisseling op cellulair niveau.

Copyright © 2009, Aydo.pl. Created by Asani.pl